กลาโหมจ่อดันข้อตกลงข้ามแดนไทย-มาเล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอกธนาธิป สว่างแสง โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยดาโต๊ะ สรี อาหมัด ซาฮิต ฮามิติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาเลเซีย จะเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 50 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือแก้ไขปัญหาชายแดน รวมไปถึงความร่วมมือทาง ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนของสองประเทศ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้การหารือ
ดังกล่าว จะเป็นการทบทวนข้อตกลงระหว่าง รัฐบาลสองประเทศ ในความร่วมมือชายแดนที่มีมาตั้งแต่ปี 2543

โดยจะปรับให้เหมาะสม เกิดประโยชน์และ สนับสนุนคณะทำงานของสองประเทศ ในการร่างข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดนไทยมาเลเซีย ให้เป็นรูปธรรมภายในปี 2554 อาทิ การทำบัตรผ่านแดน อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างความมั่นคงด้วยการฝึกร่วมและผสม ระหว่าง 2 ประเทศ ด้วยการนำกำลังทหาร ลาดตระเวนและฝึกร่วมกัน โดยจะขยายการฝึกไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดน อาทิ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน