เปิดทรัพย์สิน8รมต.ใหม่ รวม200กว่าล้านบาท

เปิดทรัพย์สิน8รมต.ใหม่ รวม200กว่าล้านบาท
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จำนวน 8 คน ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 โดยมีบัญชีทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 47,859,857 บาท (เงินลงทุน 16,999,400บาท) ขณะที่นางอโณทัย คล้ามไพบูลย์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 23,310,384 บาท รวมมีทรัพย์สิน 71,670,241 บาท

นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีทรัพย์สิน 3,774,640,342 บาท แต่มีหนี้สินค้ำประกัน3,757,650,909 บาท รวมมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 16,989,432 บาท

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีทรัพย์สิน 18,836,621 บาท นางธันยวีร์ ศรีอ่อน คู่สมรส มีทรัพย์สิน 46,933,396 บาท บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ 3,912,478 บาท รวม 69,682,495 บาท

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มีทรัพย์สิน 15,008,489 บาท นางสมานจิตต์ คู่สมรส 14,339,204 บาท รวม 29,347,693 บาท หนี้สินประมาณ 16.5 ล้านบาท

นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สิน 334,392,430 บาท

นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 123,999,242 บาท มีหนี้สิน 16,592,802 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 107,406,440 บาท

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ได้แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป.ป.ช. ก่อนเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อ วันที่ 22 ม.ค.2551 ระบุว่า มี 29,722,469 บาท นางธันยวีร์ (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปราณบุรี) คู่สมรส 33,750,595 บาท บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ 2,902,369 บาท รวม 66,375,461 ล้านบาท หนี้สิน 6 แสนบาทเศษ

ขณะที่ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ในคราวเดียวกัน (ขณะโสด)มีทรัพย์สิน 34,863,068 บาท ไม่มีหนี้สิน (เปรียบเทียบกับครั้งล่าสุดนายองอาจมีทรัพย์สินมากขึ้นประมาณ 13 ล้านบาท)

นายจุติ ไกรฤกษ์ แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. คราวเดียวกัน ระบุว่ามีทรัพย์สิน 7,243,052 บาท นางสมานจิตต์ คู่สมรส 10,692,411 บาท หนี้สินประมาณ 26.2 ล้านบาท (เงินเบิกเกินบัญชี)มีหนี้สินมากว่าทรัพย์สิน 8.3 ล้านบาท

ด้าน นายไชยยศ แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน คราวเดียวกัน ระบุว่ามี 109,471,475 บาท บุตรไม่บรรลุฯ 1,021,584 บาท รวม 110,493,059 บาท หนี้สิน ประมาณ 18.3 ล้านบาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 92,170,103 บาท(เปรียบเทียบกับครั้งล่าสุดมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นประมาณ 17.7 ล้านบาท)

 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!