พน. เล็งให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้า คณะทำงานดูแลพลังงานทดแทนทั้งระบบ ที่ตนเป็นประธาน จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า หรือ แอดเดอร์ โครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เนื่องจาก ขณะนี้ต้นทุนการผลิตพลังงานทดแทน ปรับตัวลดลงกว่าครึ่ง และปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าจาก โซลาร์เซลล์ หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ เกินกว่าเป้าหมายที่ 500 เมกะวัตต์ ทำให้จำเป็นต้องมีการรับซื้อไฟฟ้าในอัตราใหม่ที่ 6.50 บาทต่อหน่วย สำหรับโครงการใหม่ที่ยังคง
ไม่มีการลงนามสัญญาซื้อขาย

ทั้งนี้ ส่วนโครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จะดำเนินการก่อสร้างแล้ว และยังคงรับซื้อในราคาเดิมที่ 8 บาทต่อหน่วย ด้วยการราคารับซื้อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ที่รับซื้ออยู่ที่ 8 บาทต่อหน่วย จะทำให้ค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผันแปร หรือ FT ปรับตัวสูงขึ้นที่ 27 สต.ต่อหน่วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง