บอร์ดตลท.ยืดเทรดโกลด์ฟิวเจอร์สถึงกลางคืน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีมติอนุมัติ หลักการขยายเวลาการซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์สช่วงกลางคืน เพื่อให้คาบเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำในตลาดนิวยอร์ก รวมทั้งอนุมัติงบประมาณ สำหรับพัฒนาระบบการซื้อขายเพื่อรองรับการขยายเวลาดังกล่าว และจะเริ่มดำเนินการใช้เวลาใหม่เมื่อไรนั้น ขึ้นอยู่กับฝ่ายจัดการ เป็นคนกำหนด แต่เบื้องต้นคาดว่า การขยายเวลาซื้อขายจะส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ 20

นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังอนุมัติให้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ การซื้อขายอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับราค้ำมัน (ออย ฟิวเจอร์ส) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา ว่าจะอ้างอิงกับราคาน้ำมันตลาดใด ซึ่งเบื้องต้นมองว่า ควรจะอ้างอิงราคาน้ำมัน ที่มีเวลาการซื้อขายใกล้เคียงกับประเทศไทย และคาดว่า จะสามารถเปิดซื้อขายได้ภายในปี 2554