กรมส่งเสริมการส่งออกอบรมส่งเสริมศักยภาพ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยภายหลังเปิดการอบรมโครงการส่งเสริม ศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพร เพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก ว่า เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพรไทย เพื่อส่งออกสู่ตลาดโลกรวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายตลาดส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง พาณิชย์ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและสมุนไพร เพื่อการส่งออกสู่ ตลาดโลก ขึ้นภายใต้แนวคิด Thai Herb to the World หรือสมุนไพรไทยไปไกลทั่วโลก โดยการคัด เลือกผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและสมุนไพรไทยจากทั้ง 4 ภูมิภาค จำนวน 50 ราย เข้าร่วม อบรมกว่า 100 คน ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของบรรจุภัณฑ์และการเลือกใช้ อาทิ ผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวและสปา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้การบรรยาย

ซึ่งในปี 2552 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพร เครื่องสำอางที่มีแนวโน้มผสมสมุนไพรและ สินค้าที่เกี่ยวข้องไปต่างประเทศ มีมูลค่ารวมถึง 1,580 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าในปีนี้จะมีมูลค่ากว่า 1,659 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโตกว่าร้อยละ 5 เนื่องจาก ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคมาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น