นายกค้านเต็มที่มรดกโลก-ทยอยเลิกพรก.ตจว.

นายกค้านเต็มที่มรดกโลก-ทยอยเลิกพรก.ตจว.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ที่จะมีการพิจารณาการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของยูเนสโก ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าคัดค้านในการนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งหากมีการพิจารณาไทยก็จะมีแนวทางการคัดค้านอย่างชัดเจน โดยจะไม่เข้าร่วมฟังมติ หากคณะกรรมการจะไม่ฟังการคัดค้านของประเทศไทย ขณะที่หากมีลงมติในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิของไทย ไทยก็จะมีการทบทวนการเป็นสมาชิกภาคีของมรดกโลก อย่างไรก็ตาม แม้จะมีมติการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ตามแผนบริหารจัดการพื้นที่ของกัมพูชาเสนอ โดยหากมีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาตจากประเทศไทยก่อน ทั้งนี้การที่ไทยคัดค้านแผนดังกล่าว เพราะต้องการให้เลื่อนการพิจารณาแผนออกไป จนกว่าจะมีการปักปันแล้วเสร็จ แต่หากมีการจำเป็นต้องพิจารณาก็ขอให้เป็นการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร เป็นมรดกโลกร่วมกัน

ทั้งนี้ เห็นว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการมรดกโลก จะส่งผลต่อความตึงเครียดของทั้ง 2 ประเทศ โดยยืนยันว่า กองทัพของไทย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยเต็มที่ อย่างไรก็ตาม อยากเรียกร้องให้คณะกรรมการมรดกโลก คำนึงถึงเจตนารมณ์ขององค์กรที่จะต้องส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและวัฒนธรรมไม่ใช่การสร้างความขัดแย้ง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ปัญหาบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังมีหลายฝ่าย ออกมาแสดงความเห็นแตกต่างกันออกไปว่า ถือเป็นเรื่องความคิดเห็นของแต่ละคน ซึ่งบางกรณีมองว่า เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่หากขัดกับกฎหมายก็ทำไม่ได้ ซึ่งหากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความชัดเจน แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำไปปฏิบัติตาม และเรื่องดังกล่าวต้องเป็นบทเรียนให้หน่วยงานราชการ ดำเนินการเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ ส่วนกรณีที่มีนักวิชาการเสนอให้รัฐบาล ลดการใช้นโยบายประชานิยม มาเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษี นายกรัฐมนตรี ระบุว่า โครงการแต่ละโครงการ รัฐบาลต้องคำนึงถึง ผลประโยชน์ ของประชาชนในทุกกลุ่ม และยืนยันว่า โครงการต่างๆ ของรัฐบาล ไม่กระทบต่อเสถียรภาพ
ของรัฐบาล นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้รับทราบว่า การยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อจากนี้ ตัวเองจะหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และเมื่อเห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะใช้ อำนาจ นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกได้ทันที