คน.กำกับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดระบบคอมพ์ฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน โดยสำนักชั่งตวงวัด ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับสภาชั่งตวงวัดแห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Legal Metrology Forum หรือ APLMF) เรื่อง The Workshop on Software Examination for Metrological Controlled Instruments ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางใน การกำกับดูแลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สำหรับควบคุมเครื่องชั่งตวงวัด เช่น เครื่องชั่งรถยนต์ และมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร และประชาชนผู้บริโภคจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมเครื่องชั่งตวงวัดอย่างไม่ถูกต้อง การสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานชั่งตวงวัด ของประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา ในเรื่องส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องชั่งตวงวัด และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ควบคุมเครื่องชั่วงตวงวัดของประเทศต่างๆ อีกด้วย