กรมการค้าตปท.เล็งจัดโซนนำเข้าข้าวเปลือก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า จากการที่ไทยมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) ที่ลดภาษีนำเข้าระหว่างกัน กลุ่มอาเซียนด้วยกันเป็น 0 % ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมานั้น พบว่า ข้าวยังเป็นสินค้าเกษตรตัวเดียว ที่มีปัญหาการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือก เข้ามาตามจังหวัดที่มีพื้นที่ ติดแนวชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ตลอด ทำให้
กรมการค้าต่างประเทศ มีแนวคิดที่จะอนุญาตให้นำเข้าข้าวเปลือก มาจากประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างถูกต้อง แต่จะกำหนดพื้นที่ และช่วงเวลา ในการนำเข้า เพื่อจะควบคุมการนำเข้า ไม่ให้กระทบกับราคาข้าวเปลือกในประเทศ

ทั้งนี้ จะให้ โรงสีข้าวที่อยู่ในพื้นที่ ที่กำหนด สามารถสีแปรได้เป็นข้าวสาร และบรรจุถุง เพื่อการส่งออกเท่านั้น เนื่องจากโรงสีข้าวของไทย มีศักยภาพสูงในการสีข้าว และมีกำลังการผลิตล้นเกินจำนวนข้าวเปลือก ที่มีอยู่ในประเทศ โดยมีกำลังการผลิตจริงเพียง 30 % เท่านั้น เนื่องจากไทยสามารถผลิตข้าวเปลือกได้ปีละประมาณ 30 ล้านตัน

นายมนัส ยังกล่าวอีกว่า แนวคิดดังกล่าว เป็นยุทธศาสตร์ข้าวระหว่างประเทศ ที่จะต้องนำเสนอให้ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาก่อน และคงต้องให้สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมชาวนาไทยเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น