ธปท.จัดทำพันธบัตรชุดใหม่เริ่มใช้5ธค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติให้จัดทำธนบัตรรูปแบบใหม่ ชุดที่ 16 หลังจากที่ ธนบัตรปัจจุบัน ชุดที่ 15 นั้น ใช้มาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว จะมีการเปลี่ยนธนบัตรทุกชนิด ตั้งแต่ 20 50
100 500 และ 1,000 บาท รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจะใช้เทคโนโลยีทันสมัย และมีการใส่สิ่งต่อต้าน การปลอมแปลงธนบัตรเพิ่มขึ้นด้วย ขณะนี้ รูปแบบของธนบัตรรูปแบบใหม่ อยู่ระหว่างการขออนุญาต
จากสำนักพระราชวัง คาดว่าจะเริ่มทยอยนำออกมาใช้ได้หลังวันที่ 5 ธันวาคมนี้ และจะนำออกมาใช้หมุน เวียนในปีต่อไปด้วย ด้าน นางจิตติมา ดุริยะประพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่ง ประเทศไทย กล่าวว่า จากการติดตามสถิติ ของการระบาดธนบัตรปลอม ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ปรากฏ ว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา 39 เปอร์เซ็นต์ ครึ่งหนึ่งของธนบัตรปลอมนั้น กระจุกตัวอยู่ในภาคกลาง เช่น พัทยา อยุธยา กำแพงเพชร เนื่องจากปริมาณเงินที่หมุนเวียนในภาคกลางมีมากกว่าภาคอื่น ซึ่ง ธปท.ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขยายผลหาแหล่งผลิตต่อไปแล้ว