พณ.ตั้งเป้าค้าชายแดน1ลล.บาทปี55

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟต้า ที่มีการลดภาษีนำเข้าระหว่างประเทศสมาชิกเป็น 0 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 ที่ผ่านมานั้น ช่วยทำให้การค้าชายแดน มีมูลค่าการค้าขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยประมาณ 700,000 ล้านบาท ซึ่งทางกรมได้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าชายแดน ว่าจะขยายตัวได้ถึง 1,000,000 ล้านบาท ในปี 2555 โดยที่ผ่านมา ทางกรมได้ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการส่งออก ให้สามารถใช้สิทธิพิเศษภายใต้กรอบอาฟต้าให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง ให้สามารถปรับตัวได้ ซึ่งจะใช้งบประมาณจากกองทุน SPA โดยช่วงระหว่างปี 2550 - 2553 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว 24 โครงการ วงเงินรวมประมาณ 181 ล้านบาท โดยในขณะนี้ยังมีงบประมาณในการให้ความช่วยเหลืออีก 31 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ทางกรมการค้าต่างประเทศ ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ต้องดำเนินการ คือ การสร้างโอกาสทางการค้าผ่านตลาดการค้าชายแดน เนื่องจากมองว่า ประเทศไทยได้เปรียบทางสภาพภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลาง ทางด้านการค้าและการลงทุนและโลจิสติกส์ สร้างเครือข่ายทางพันธมิตร และแสวงโอกาสทางการค้าได้ และเชื่อว่า ปัญหาการค้าชายแดนไทย-พม่า ที่ยังมีการปิดด่านในขณะนี้ ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนโดยรวม