กทช.เปิดประชาพิจารณ์ทีวีดาวเทียม16ส.ค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพนา ทองมีอาคม กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดเผยว่า กทช. จะจัดรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาต ประกอบการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ที่ไม่มีการบอกรับสมาชิก หรือ ทีวี ดาวเทียม) ในวันที่ 16 ส.ค. นี้ โดยเบื้องต้นให้อนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เปิดรับฟังความคิดเห็น อาทิ ในประเด็นโฆษณา โดยเสนอว่า ทีวีดาวเทียมจะโฆษณาได้ 12 นาทีต่อชั่วโมง ส่วนช่องรายการทีวีต่างประเทศ จะขายรายการให้กับผู้ประกอบการในไทย จะต้องลงทะเบียน เพื่อให้อยู่ในการกำกับดูแล โดยร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะออกมาจะเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต (ไลเซ่นส์) ชั่วคราว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขเนื้อหามาก ก็จะนำรายละเอียดหลักเกณฑ์ประกาศบนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียม อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยปัจจุบันในไทยมีทีวีดาวเทียมประมาณ 80-90 ช่อง มีผู้ประกอบการ 20-30 ราย

ทั้งนี้ ทีวีดาวเทียมเป็นอีกหนึ่งภารกิจหนึ่งที่ กทช. ต้องเร่งดำเนินการกำกับดูแล เนื่องจากยังมีบางช่อง ใช้สื่อมายั่วยุปลุกระดม หรือ การโฆษณาขายสินค้าขายตรง โดยไม่มีการควบคุม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแผนเดินหน้าออกร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตบริการทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต ในเร็วๆ นี้ ด้วย เพื่อควบคุมดูแลไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้น