เครื่องสังฆทานช่วงเข้าพรรษาราคายังปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การสำรวจสินค้าสังฆทานในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ราคาสังฆทานยังอยู่ในภาวะปกติ ไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด รวมทั้งสินค้าที่ทำเป็นชุดสังฆทาน มีการแปะรายละเอียดว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง รวมทั้งมีราคาสินค้า วันผลิตสินค้าที่นานที่สุด วันหมดอายุที่เร็วที่สุด พร้อมระบุ
สินค้าวันที่บรรจุสินค้าเป็นชุดสังฆทาน รวมทั้งบทสวดถวายสังฆทาน เพื่อให้ผู้ซื้อสะดวกสบาย สามารถตรวจสอบสินค้าที่ต้องการถวาย วันผลิตวันหมดอายุได้ ส่วนราคานั้น มีตั้งแต่ 60 - 500 บาท ขึ้นอยู่กับของที่บรรจุอยู่ภายในและประเภท ซึ่งมีชุดยา ชุดของใช้ส่วนตัว ชุดหลอดไฟ ชุดอาหารบำรุงสุขภาพ
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเลือกสินค้าและนำไปจัดเป็นชุดสังฆทานเอง อาจเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ทำให้สามารถเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ พระภิกษุสงฆ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และราคาไม่แพง