ธปท.คาดเงินเฟ้อลดลงเหลือร้อยละ2.5-3.8

ธปท.คาดเงินเฟ้อลดลงเหลือร้อยละ2.5-3.8
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ว่าการฝ่ายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศ เปิดเผยรายงานแนวโน้ม เงินเฟ้อ ฉบับเดือน ก.ค. ประจำปี 2553 โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อปี 2553 จะต่ำกว่าประมาณการเดิม ร้อยละ 3.3-4.8 ลดลงร้อยละ 2.5-3.8 เนื่องจากราคาน้ำมันชะลอตัวลง
ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ที่แผ่วตัวลง ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ การตรึงราคา สินค้าออกไปถึง ไตรมาส 3 เพราะกำลังการซื้อในประเทศ ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ การต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพ ของรัฐบาล ออกไปจนถึงสิ้นปี

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อ ยังมีความเสี่ยงจากระดับราคาน้ำมันในระยะต่อไป รวมถึง การพิจารณาต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาล