กนง. คงเป้า จีดีพี ปี53 ที่ร้อยละ3 - 5

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ยังคงการประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2554 ไว้ที่ระดับ ร้อยละ 3 - 5 ตามเดิม เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากการประมาณการครั้งก่อน โดยพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง ภาคการส่งออก คาดว่าจะขยายตัวได้ในกรอบร้อยละ 7 - 10 และการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 6.5 - 8.5 ซึ่งน่าจะช่วยสนับสนุนให้การขยายตัวของเศรษฐกิจมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนอัตราเงินเฟ้อในปี 2554 ประเมินว่าจะสูงขึ้นจากระดับร้อยละ 2.3 - 4.3 เป็นร้อยละ 2.5 - 4.5 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ต้นทุนภาคแรงงานที่จะเพิ่มสูงขึ้น ตามภาวะตรึงตัวของตลาดแรงงาน รวมถึงการสิ้นสุดมาตรการต่ออายุค่าของชีพของรัฐบาล