พ.อ.สรรเสริญชี้เลิกพ.ร.ก.เป็นอำนาจนายกฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษก ศอฉ. กล่าวถึงกรณีที่ คณะกรรมการปฏิรูประเทศ ที่มี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า เป็นเรื่องที่ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจถึงความเหมาะสม โดยนำความคิดเห็นจากหลายฝ่ายมาประกอบกัน ทั้งฝ่ายความมั่นคง ศอฉ. และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งนี้ไม่อยากให้นำประเด็นที่เกิดขึ้น มาเป็นความขัดแย้ง เพราะเชื่อว่า ทุกมุมมมองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้บ้านเมืองกลับสู่สภาวะปกติ

ด้าน พล.ต.ดิฏฐพร ศศะสมิต โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า การยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องดูตามความเหมาะสมของสถานการณ์ รวมทั้ง ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ว่า จะสามารถดูแลพื้นที่และรับมือกับสถานการณ์ได้เต็มที่หรือไม่ ซึ่งข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ก็จะต้องมีการพิจารณาว่า รับได้แค่ไหน เพราะเราไม่สามารถสนองต่อความต้องการของใครได้ทั้งหมด