นายกฯ เปิดงานค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art of All ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งจัดโดยมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ร่วมกับ เอสเทป องค์การสหประชาชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และ จ.นครราชสีมา เพื่อเดินหน้าสานต่อแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้หัวข้อ ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค. ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ตแอนด์สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคิดสร้างสรรค์ ควบคู่คุณธรรมอย่างมีความสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ด้วยการอาศัยศิลปะและกิจกรรม เป็นสื่อกลางให้เยาวชนผู้พิการและเยาวชนปกติ ได้เข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน