อังค์ถัดคาดการณ์FDIโลกเพิ่มกว่า1.2ลล.U$

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานการลงทุน World Investment Report 2010 ที่จัดทำขึ้น โดย อังค์ถัด พบว่า สถานการณ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI ของโลก ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่า มูลค่า FDI ที่ไหลเข้าประเทศต่างๆ ในโลก อาจมีมูลค่ารวมแล้วกว่า 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2010 และคาดว่า จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 - 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2011และอาจเพิ่มขึ้นถึง 1.6 - 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2012 อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์เกี่ยวกับมูลค่า FDI ดังกล่าว ยังขึ้นอยู่กับความเสี่ยง และความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้ และมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2009 การไหลเข้าของ FDI ที่เกิดขึ้นทั่วโลก จะลดลงถึงร้อยละ 37 จากเดิมที่เคยลดลงเพียงร้อยละ 16 ในปี 2008 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และผลกำไรจากการลงทุน รวมไปถึงการผ่อนคลายเงื่อนไขทางการเงินในประเทศต่างๆ ทำให้การไหลเข้าของ FDI กับเข้าสู่ภาวะที่น่าพอใจ