ชี้นักธุรกิจไทยใช้สิทธิทางภาษีอาฟต้าน้อย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ่ธนาคารทหารไทย กล่าวถึงแนวโน้ม การส่งออกของประเทศว่า ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย จะมีความสำคัญมากกว่า ตลาดการส่งออกในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป แต่อย่างไรก็ตามเห็นว่า นักธุรกิจไทย ยังคงใช้ สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟต้า น้อยเกินไป เนื่องจากขาด
ความรู้และความเข้าใจ ซึ่งทางธนาคารได้พยายามให้ความรู้ กับผู้ประกอบการส่งออกอย่างต่อเนื่อง

รวมถึง เป็นพันธมิตรกับธนาคารในต่างประเทศ ทั้งใน สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริการวมทั้งอาเซียน เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง และสำหรับการปล่อยสินเชื่อของลูกค้ารายใหญ่ ของธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อได้แล้ว กว่า 20,000 ล้านบาท แต่การปล่อยสินเชื่อยังคง กระจุกตัว อยู่ในบางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพลังงาน เนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐอเมริกายังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่