สมภพชี้ศก.ไทยครึ่งปีหลังฟื้นแบบเสี่ยง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมภพ มานะรังสรรค์ อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงครึ่งปีหลังว่า ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้อง ระมัดระวัง เนื่องจากประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกที่ตลาดโลก ยังคงมีความไม่แน่นอน ว่าจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่หรือไม่ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และ ประเทศจีน โดยประเทศจีน หลังจากสิ้นสุดการจัดงาน เวิลด์เอ็กซ์โป แล้ว จะต้องเร่ง แก้ไขปัญหาฟองสบู่ในประเทศ ด้วยการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะกระทบต่อการส่งออก ของประเทศไทยได้ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยภายในประเทศโดยเฉพาะปัญหาการเมือง หากเกิดสูญญากาศ ในช่วงไตรมาสที่ 4 นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามจากพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจ ที่ยังคงมีความแข็งแกร่งเชื่อว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ จะสามารถขยายตัวได้ ร้อยละ 5-6 และการส่งออกขยายตัวได้ร้อยละ 19 ตามเป้าหมาย ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้

นอกจากนี้ นายสมภพ ยังกล่าวอีกว่า ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก เชื่อว่าจะใช้เวลาอีกนาน ในการกลับเข้าสู่ภาวะปกติ