ส.อ.ท.ชี้ขึ้นดบ.ส่งผลถึงต้นทุนธุรกิจSME

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อดูแลสถานการณ์เงินเฟ้อนั้น อาจส่งผลต่อต้นทุนของผู้ประกอบการ SME แต่อย่างไร
ก็ตาม ผู้ประกอบการ ได้มีการปรับตัว หลังจากคาดการณ์ว่า อัตราดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และยอดขายที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จะสามารถชดเชยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้ โดยปัจจัยที่ผู้ประกอบการ
ยังคงมีความกังวล คือ ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก หลังจากประเทศต่าง ๆ ลดแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ว่าจะยังคงรักษาระดับของการเติบโตไว้ได้หรือไม่ จากปัจจุบันที่มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจโลก จะขยายตัวดีขึ้นกว่าที่ได้ประเมินไว้ จากร้อยละ 4 เป็น ร้อยละ 4.6

นอกจากนี้ ประธาน ส.อ.ท. ต้องการให้ รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์การลงทุนในนิคมอุตสากรรมมาบตาพุดให้ชัดเจน เพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ และสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนต่างประเทศ