หอการค้าคาดส่งปีนี้โต20%ดันGDPโตเกิน6%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การส่งออกที่ขยายตัวสูงเป็นประวัติการณ์ ในช่วงเดือน มิ.ย. เป็นผลพ่วงโดยตรงจากการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจโลก และการได้ประโยชน์ จากการค้าเสรีอาเซียน รวมทั้ง ฐานการส่งออกในปีที่ผ่านมา ต่ำกว่าปกติ จึงมีโอกาส ที่การส่งออกชองไทยในปีนี้ จะขยายตัวได้เกิน ร้อยละ 20 ซึ่งเดิมหอการค้าไทย คาดการณ์ว่าการ ส่งออกจะขยายตัวได้ ร้อยละ 15-20

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง คือ การชะลอตัว ของเศรษฐกิจโลกที่อาจเกิดขึ้นได้ และปัญหาการเงิน ในสหภาพยุโรป อาจทำให้การส่งออกชะลอตัวลง โดยมองว่า การเมืองในประเทศไม่ได้เป็นปัจจัย ที่มีผลกระทบ ต่อการส่งออกแล้ว และจากมูลค่าการส่งออกที่สูง เดือนละ 16,000-18,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จะขับเคลื่อนให้ เศรษฐกิจของประเทศไทย ในปีนี้ขยายตัวเกิน ร้อยละ 6