บอร์ดไข่ฯถกเสนอแนวทางแก้ไข่แพงเพิ่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ในวันนี้ตนจะเข้า ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Board พร้อมด้วยตัว แทนจาก ก.เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหา ไข่ราคาแพง โดยมีนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่ง ขณะนี้ สมาคมฯได้รวบรวมแนวทางเพิ่มเติม ในการแก้ไขปัญหาไข่ราคาแพง เพราะยังไม่เห็นความ ชัดเจนของภาครัฐ ในการวางแนวทางแก้ปัญหาไข่ล้นตลาด

ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามหาแนวทาง แก้ปัญหาราคาไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง โดยในระยะสั้นให้เปิดเสรี นำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่ ชะลอการส่งออก และตรึงราคาขายหน้าฟาร์มที่ ฟองละ 2.80 บาท นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างมอบหมาย ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้าง หรือยกเลิก บอร์ดไข่ เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว