รองป.กห.แนะสื่อร่วมตรวจสอบเพื่อถ่วงดุล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.อ.พุฑฒิ มังคละพฤกษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวเปิดใจในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชน เพื่อความมั่นคงของชาติระดับผู้นำ โดยยอมรับว่า การเมืองกับกองทัพเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก รวมทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ ที่จะมีการเลือกคนใกล้ชิด เพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทุกองค์กร ดังนั้นสื่อมวลชนจะถือเป็นกลไกสำคัญที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเหมาะสมและความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และนำเสนอข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับรู้ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างสมดุล

นอกจากนี้ พล.อ.อ.พุฑฒิ ยังกล่าวถึง จุดยืนของกองทัพในสถานการณ์ที่ผ่านมาว่า กองทัพสามารถเลือกที่จะอยู่ในสถานะที่เหมาะสมได้มากกว่านี้ และควรทำหน้าที่เป็นกรรมการห้ามความขัดแย้งระหว่าง 2 ฝ่าย โดยปล่อยให้ระบบต่างๆ แก้ไขปัญหาด้วยตัวมันเอง ส่วนการวางตัวของกองทัพต่อสถานการณ์ในอนาคตนั้น ก็ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำของเหล่าทัพที่ดี เพราะถึงอย่างไรกองทัพเป็นสถาบันที่ต้องดำรงอยู่