แทนปัดไม่เข้าแจงกมธ.ที่ดินเขาแพง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ที่ประชุม กมธ. ได้เชิญ นายแทน เทือกสุบรรณ นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ตัวแทนกรมที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดิน จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย น.ส.ลินดาวรรณ ธรรมวุฒิชัย ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการครอบครองที่ดินเขาแพง จ.สุราษฎร์ธานี แต่ นายแทน ปฏิเสธที่จะเดินทางมาชี้แจง และไม่ส่งตัวแทนเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการ ขณะที่ นายนิพนธ์ ส่ง นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม เข้าชี้แจงแทน

ทั้งนี้ จากการซักถามเกี่ยวกับเอกสารการถือครองที่ดิน หรือ สค.1 บริเวณดังกล่าว ปรากฏว่า ยังไม่มีบุคคลใด สามารถให้ความชัดเจน หรือ รับรองเอกสารดังกล่าวได้ ดังนั้น ในวันพุธที่ 28 ก.ค.นี้ ทาง กรรมาธิการ จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลกับ กรมที่ดิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อดูระวางที่ดินเดิม ในพื้นที่ ต.อ่างทองกับ ต.แม่น้ำ ว่า มีการสวมสิทธิ์หรือไม่