ครม.เพิ่มงบรายจ่ายปี54อีก6.6หมื่นล.

ครม.เพิ่มงบรายจ่ายปี54อีก6.6หมื่นล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ได้มีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณ เสนอให้มีการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 อีกจำนวน 66,000 ล้านบาท ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปึ ซึ่งก่อนหน้านี้หน่วยงานราชการต่างๆ ได้เสนอของบเพิ่มมากว่า 289,000 ล้านบาท แต่ทางสำนักงบ และคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ตามวงเงินขั้นต้นที่กล่าวมา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติการประกันราคามันสำปะหลังให้กับเกษตรกร โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2553 โดยมีราคาประกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 1.90 บาท ซึ่งได้มีการจัดสรรงบเพื่อรองรับจำนวน 2,927 ล้านบาท แต่จากสถานการณ์ราคาในท้องตลาด ในขณะนี้คาดว่า มีแนวโน้มที่ราคาปรับตัวดีขึ้นคาดว่า อาจไม่ต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้


นอกจากนี้ นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ได้มีมติอนุมัติ เร่งรัดการระบายมันเส้น 900,000 ตัน ที่อยู่ในสต๊อกของรัฐบาล ตามโครงการรับจำนำของรัฐบาลที่มีมาก่อนหน้านี้
โดยต้องระบายสู่ตลาดให้หมด ภายใน 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลับไปทบทวนหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และที่ประชุมยังได้รับรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ขายปลีกในต่างจังหวัด ซึ่งในขณะนี้มีราคาลดลงฟองละ 10 - 20 สต. ส่วนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคายังคงที่ แต่ในอนาคตมีแนวโน้มปรับตัวลดลง