ตั้งคกก.ศึกษายุติสัญญาสัมปทาน2G

ตั้งคกก.ศึกษายุติสัญญาสัมปทาน2G
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมว.คลัง เผย ที่ประชุม ครม.ศก.มีมติ ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างคลัง และ ไอซีที ศึกษายุติสัญญาสัมปทานระบบ 2จี และให้ดำเนินธุรกิจภายใต้เงื่อนไข กทช. หรือ กสทช.

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เศรษฐกิจ มีมติเห็นชอบแนวทางการยุติสัญญา ร่วมการงานเดิมระบบ 2G โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตจาก กทช. และ กสทช. โดยมีอายุและค่าธรรมเนียมที่เท่าเทียมกัน และเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงไอซีที และกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางปฏิบัติและขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2553 พร้อมกันนั้น ที่ประชุมรับทราบการออกใบอนุญาตระบบ 3G ภายใต้กฎหมายใหม่ และเงื่อนไขการประมวลตามที่ กทช. ประกาศ และเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการที่มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เป็นประธาน ส่วนคณะกรรมการประกอบไปด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงไอซีที และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณารูปแบบการประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม มีองค์กรกำกับที่เป็นหนึ่งเดียว โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 เดือน เพื่อเสนอ ครม. และรัฐบาล พร้อมจะนำข้อเสนอไปหารือกับ กทช.ต่อไป

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนการเปิดประมูลใบอนุญาต 3G ของ กทช. ในเดือนกันยายน นี้ ยอมรับอาจเกิดความล่าช้าออกไปบ้าง แต่คงเป็นระยะเวลาไม่กี่เดือน เนื่องจากต้องนำข้อเสนอที่ได้ ไปหารือกับ กทช.อีกครั้ง