พาณิชย์ประกาศราคาอ้างอิงข้าวเปลือกรอบ2

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือก รอบที่ 2 ประจำวันที่ 19 ก.ค. 2553 เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชย ระหว่างวันที่ 19 - 25 ก.ค. 2553 ข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 7,926 บาท อัตราชดเชยตันละ 2,074 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,764 บาท อัตราชดเชยตันละ 236 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 14,655 บาท ไม่ต้องชดเชย และกรณีที่ราคาข้าวเปลือกต่ำกว่า ราคาประกันรัฐบาลได้จัดให้ อคส. และ อตก. ตั้งโต๊ะรับซื้อในโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ โดยรับซื้อในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้างต้น และสำหรับในส่วนของข้าวเจ้า 10% รับซื้อในราคาตันละ 7,726 บาท และข้าวเจ้า 25% รับซื้อในราคาตันละ 7,326 บาท โดยปัจจุบันมีโรงสีเข้าร่วมโครงการจำนวน 153 โรง ในพื้นที่ 35 จังหวัด