นายกฯแจงกมธ.วุฒิย้ำเดินหน้าบังคับใช้กม.

นายกฯแจงกมธ.วุฒิย้ำเดินหน้าบังคับใช้กม.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงกับ คณะกรรมาธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับ การพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ที่ตั้งข้อสังเกตว่า จะมีการดำเนินการอย่างไร ในการปกป้องสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม โดย นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ในส่วนกรอบข้อแรกของแผนการปรองดอง ไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการ แต่จะให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วม ซึ่งในส่วนของรัฐบาล ได้ย้ำไปยังทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ โดยขณะนี้กำลังก็อยู่ระหว่าง การดำเนินการขับเคลื่อนไปตามระบบ ทั้งนี้ เชื่อว่า หากคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาทุกคณะ ทำงานเชื่อมโยงกันจนประสบความสำเร็จ ก็จะเกิดความปรองดองขึ้นมาในประเทศได้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องเดินหน้าการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่หากมีปัญหา เรื่องไม่เป็นธรรมของกฎหมาย ก็สามารถนำกฎหมายมาปรับแก้ไขได้