นายกประชุมขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากบ้านพัก ซอยสวัสดี มายังหอประชุมกองทัพเรือ ในการปฏิบัติภารกิจ เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน จากนั้นเวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรี จะประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ที่ ห้องรับรอง 1 และ 2 อาคารรัฐสภา 2 ขณะที่เวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี-ไทย เข้าพบที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และเวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เป็นภารกิจสุดท้าย สำหรับประเด็นที่ต้องจับตาท่าทีของนายกรัฐมนตรี วันนี้ เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่จะมีการหารือกันในส่วนของการแก้ไขสัญญาสัมปทาน เพื่อเร่งเดินหน้าการให้บริการ 3G ประชาชนอย่างทั่วถึง