สวนดุสิตโพลปชช.ห่วงปัญหาค่าครองชีพมากสุด

สวนดุสิตโพลปชช.ห่วงปัญหาค่าครองชีพมากสุด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,056 คน เกี่ยวกับ ความวิตกกังวล ความหนักใจ และความหวาดระแวงที่มีอยู่ ณ วันนี้ พบว่า เรื่องที่ประชาชนวิตกกังวล มากที่สุด คือ ความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ ราคาสินค้าที่แพงขึ้น รองลงมา คือ สถานการณ์ทางการเมือง ความขัดแย้งของนักการเมือง , ปัญหาหนี้สิน ดอกเบี้ยเงินกู้ , ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก

ส่วนเรื่องที่ประชาชนหนักใจมากที่สุด คือ สถานการณ์บ้านเมืองที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ รองลงมาคือ ความขัดแย้งของนักการเมือง , ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ , ปัญหาสังคม อาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นในปัจจุบัน ขณะที่ เรื่องที่ประชาชนหวาดระแวงมากที่สุด คือ การจี้ปล้น วิ่งราวทรัพย์ รองลงมา คือ ผู้ที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมือง , ความไม่ปรองดองทางการเมือง ,
การขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และโรคภัยไข้เจ็บ โรคระบาดในฤดูฝน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!