หน.มาตุภูมิเชื่อคงพ.ร.ก.เกิดประโยชน์กว่า

หน.มาตุภูมิเชื่อคงพ.ร.ก.เกิดประโยชน์กว่า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ เชื่อ รัฐ คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เกิดประโยชน์กว่ายกเลิก พร้อมชมคณะกรรมการปรองดอง ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีประสบการณ์

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ กล่าวถึง กรณีที่ทางรัฐบาลยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไว้ 19 จังหวัด ว่าส่วนตัวคิดว่า น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่ายกเลิก และจะมีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้น แต่ในจุดใด หรือจังหวัดใดที่อาจเป็นเงื่อนไขทำให้สถานะความมั่นคงหลายๆ ด้านเสียไป ก็ต้องไปพิจารณา อีกทั้งกรณีของเมืองท่องเที่ยวก็ ควรพิจารณาว่า ควรจะคงไว้หรือไม่อย่างไร ส่วนเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการปรองดองของรัฐบาลนั้น ตนมองว่า รายชื่อคณะกรรมการล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ ซึ่งน่าจะทำให้การดำเนินการ เป็นไปในทิศทางที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี สิ่งสำคัญ คือ ทุกฝ่ายจะต้องลดทิฐิ ทั้งฝ่ายรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ปกครอง และประชาชนผู้ใต้ปกครอง