รณ์ แจงส่งsmsไร้ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์

รณ์ แจงส่งsmsไร้ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.กระทรวงการคลัง เปิดเผย ถึงกรณี ป.ป.ช.ได้ชี้มูลว่า การขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ส่ง SMS ไปยังประชาชน เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2551 ว่าในเรื่องนี้ตนน้อมรับการพิจารณาของทาง ป.ป.ช.ที่เห็นว่า การส่ง SMS ดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือของทางราชการ ไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และยังไม่ได้มีการกำหนดค่าใช้จ่าย หรือค่าตอบแทนใดๆ ในการดำเนินการ เพราะไม่ใช่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ แต่หากประชาชนส่งข้อความกลับจะเสียค่าบริการให้กับผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย ซึ่งได้ระบุในข้อความแล้วอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม การได้รับผลตอบแทนจาก SMS และการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้น เป็นการตัดสินใจในการทำธุรกิจ และเจตนาการมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของประเทศ นายกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการส่ง SMS ตอบกลับนั้น เป็นการกระทำโดยการสมัครใจของประชาชนไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด ซึ่งในขณะนี้ทาง
กระทรวงการคลัง อยู่ในระหว่างการพัฒนาการส่งข้อความสั้น หรือ SMS เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน