พณ.แนะขายปลีกน้ำดื่มบรรจุขวดไม่เกิน6บ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับ สมาคมน้ำดื่มและผู้ประกอบการน้ำดื่ม หลังจากได้รับการร้องเรียนผ่านทางสายด่วน 1569 ของกรมการค้าภายใน ว่ามีการจำหน่ายน้ำดื่มในราคาที่สูงเกินขวดละ 15 บาทว่า ที่ประชุมเห็นควรให้มีการกำหนดราคาแนะนำขายปลีกทั่วประเทศ

โดยน้ำดื่มขนาดขวด 500 ซีซี จำหน่ายไม่เกินขวดละ 6 บาท ขนาด 600 ซีซี ไม่เกินขวดละ 7 บาท และ ขนาด 1,500 ซีซี จำหน่ายไม่เกินขวดละ 14 บาท ซึ่งจากการพิจารณาต้นทุนแล้วพบว่า ราคาน้ำดื่ม โดยเฉลี่ยไม่เกิน 7 บาท ต่อขวด โดยจะมีการแจ้งราคาแนะนำไปยังห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร ให้ตรึงราคาน้ำดื่มไม่ให้เกินราคาแนะนำ ของกรมการค้าภายใน ต่อไป หากพบมีการจำหน่ายเกิน และหากไม่ได้รับความร่วมมือจะเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ออกมาตรการดูแลให้เข้มงวดมากขึ้น