พณ.ขยายเวลาแจ้งปริมาณมีน้ำตาลทราย22กค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้แจ้งขยายระยะเวลา การแจ้งปริมาณสถานที่เก็บการครอบครองน้ำตาลทรายเพิ่มเติมโดยให้โรงงานน้ำตาลทราย ที่ต้องแจ้งข้อมูลปริมาณการผลิต การจำหน่ายในประเทศ การส่งออก ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บน้ำตาลทรายทุกชนิด ภายในวันที่ 19 ก.ค. ให้ขยายระยะเวลา การแจ้งได้ ภายในวันที่ 22 ก.ค. และสำหรับผู้ครอบครองน้ำตาลทราย ตั้งแต่ 10,000 ก.ก. ขึ้นไป ไม่ว่าจะมีการครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือ ครอบครองแทนผู้อื่น ที่ต้องแจ้งปริมาณสถานที่ ภายในวันที่ 15 ก.ค. ให้ขยายระยะเวลา การแจ้งได้จนถึงวันที่ 22 ก.ค. โดยทั้งหมดเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาการกักตุนน้ำตาลทราย ทำให้มีราคาสูงในขณะนี้