โสภณขีดเส้นครม.ผ่านเมล์NGVสัปดาห์หน้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการรถเมล์ NGV 4,000 คัน ที่จะเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ในสัปดาห์หน้า หลัง ครม.ได้กลับไปทบทวนแล้วหลายครั้ง ซึ่งล่าสุดได้ให้ทบทวนมาตรการลดความเสี่ยงโครงการ อาทิ การมีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด การจัดหาที่ดินเพื่อทำอู่ หรือ สถานีจอดรถโดยสาร รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วนำกลับมาเสนอ ครม. อีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการปรับปรุง และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่างๆ แล้ว แต่หาก ครม. ยังไม่ผ่านโครงการ ก็คงต้องหยุดโครงการ เพราะไม่อยากให้มีการซื้อเวลาต่อ

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการเปลี่ยนหมายเลขสายรถใหม่ และเกิดกระแสต่อต้านจากผู้ใช้บริการรถ ขสมก.ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการยกเลิกแต่อย่างใด ซึ่งจากการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็จะชะลอการเปลี่ยนสายรถออกไปก่อน และทำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ก่อนที่จะนำสายรถใหม่มาออกให้บริการ