ที่ประชุม BOJ คงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมที่ ร้อยละ 0.10 ในการประชุมวันนี้ พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีงบประมาณ 2553 เป็นร้อยละ 2.6 จากเดือนเม.ย.ที่คาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 1.8 โดย ธนาคารกลางญี่ปุ่น ยังคงระดับการประเมินภาวะเศรษฐกิจไว้เท่าเดิม เนื่องจาก เศรษฐกิจส่งสัญญาณของการฟื้นตัวในระดับปานกลาง

นอกจากนี้ บอร์ดบีโอเจ ยังคาดว่า ราคาผู้บริโภค ซึ่งไม่นับรวมอาหารสดจะลดลงร้อยละ 0.4 ในปีงบประมาณเงินปัจจุบัน