ประสาร หนุนรัฐบาลปรับโครงสร้างภาษี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า แนวคิดในการปรับโครงสร้างภาษีของรัฐบาล เป็นเรื่องที่ดี เพื่อจะทำให้ภาพรวมมีความเหมาะสมมากขึ้น แต่การปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT จากร้อยละ 7 ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นนั้น ในขณะนี้ยังไม่ถือว่าเหมาะสม แต่ในระยะยาว เชื่อว่าจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่ VAT อยู่ในระดับที่สูง กว่าประเทศไทยมาก

ทั้งนี้ นายประสาร ยังกล่าวอีกว่า การปรับโครงสร้างภาษีจะกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศ จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 ซึ่งยังถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสม


นายประสาร ยังเปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.
ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น เป็นเรื่องที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง จะพิจารณาตามอัตราดอกเบี้ยขึ้นตาม โดยจะต้องดูปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ สภาพคล่องของแต่ละธนาคาร และการแข่งขันของแต่ละแห่ง โดยเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ ร้อยละ 1.25 ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ แต่จะมีการพิจารณากลับขึ้นอีกหรือไม่ จะต้องรอให้ภาคเอกชน มีโอกาสปรับตัวก่อน เพราะจะกระทบต่อการแข่งขัน

นอกจากนี้ นายประสาร ยังกล่าวอีกว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เป็นการส่งสัญญาณของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเชื่อว่า กนง. ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว