คณะปฏิรูปเห็นควรปรับกลไกกระบวนกยธ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเธียรชัย ณ นคร เลขานุการคณะอนุกรรมการวิเคราะห์กรอบโครงสร้างรัฐธรรมนูญ เพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย ในคณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง
เพื่อการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า คณะกรรมการเห็นชอบ ให้มีการปรับปรุงกลไก ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ยุติธรรม ในเบื้องต้น อาทิ โครงสร้างของตำรวจ อัยการ ศาล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ คณะอนุกรรมการ วิเคราะห์กรอบโครงสร้างทางการเมือง ศึกษาข้อมูลก่อนเสนอให้กับคณะกรรมการ ปฏิรูป โครงสร้างทางการเมือง ต่อไป ด้าน นายเจษฏ์ โทณวณิก กล่าวว่า คณะกรรมการมีความจำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขกระบวนการพิจารณา มาตรา 190 วรรค 2 ในประเด็นกรอบการเจรจา ขั้นตอนการทำหนังสือสัญญา
ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา โดยจะมีการจัดทำเป็น พ.ร.บ.รายละเอียดรองรับ ต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!