บางจาก เตรียมเลิกขาย เบนซิน 91สิ้นปี55

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ในสิ้นปีนี้ จะมีรถ FFV (Flex Fuel Vehicle) ที่ใช้น้ำมัน E85 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2,000 คัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 - 50,000 คัน ภายในปี 2558 ดังนั้น บางจากจะมีการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ภายในสิ้นปี 2555 และหันมาส่งเสริมพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยจะมีการขยายสถานีบริการน้ำมัน E20 เพิ่มขึ้น เป็น 500-600 สถานี และ E85 เป็น 50 สถานี ทำให้ปริมาณการใช้ เอทานอล เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 1.3 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 2.5 ล้านลิตรต่อวัน ภายใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ บางจาก มีแผนที่เจรจาเข้าไปร่วมลงทุนเป็นผู้ผลิตเอทานอล 3 ราย โดยคาดว่า จะเจรจาเป็นผลสำเร็จได้อย่างน้อย 1 ราย ในปีนี้