ส่งออกอาเซียน5ด.ทะลุ1.7หมื่นล.เหรียญ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 ไทย และประเทศสมาชิกในอาเซียน ได้ทำการเปิดตลาดอย่างสมบูรณ์ โดยลดภาษีนำเข้าระหว่างกันเหลือ ร้อยละ 0 ประกอบกับการรณรงค์ของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการส่งออกไปอาเซียนมากขึ้น ส่งผลให้การส่งออกของไทย ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

โดย 5 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. - พ.ค. 2553) ไทยส่งออกไปอาเซียน 17,489 ล้านเหรียญสหรัฐ นำเข้า 12,140 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมมูลค่าการค้า 29,629 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 5,349 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่ามูลค่าการค้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอาเซียนเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ มีลูกค้ารวมกันกว่า 580 ล้านคน จึงเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการ ที่จะหาแหล่งวัตถุดิบราคาถูก และขยายตลาดเพิ่มขึ้น

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด คือ สินค้าอุตสาหกรรม 12,102.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบเครื่องจักรกล และส่วนประกอบของเครื่อง รองลงมา คือ สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 2,250.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป และน้ำมันดิบ สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 1,701.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ น้ำตาลทราย
เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ และสินค้าเกษตรกรรม 1,435.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ ยางพารา ข้าวผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และข้าวโพด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!