ครม.อนุมัติโบนัสขรก.-เปิดเสรีนำเข้าไก่

ครม.อนุมัติโบนัสขรก.-เปิดเสรีนำเข้าไก่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง การประชุม ครม. ว่าที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติการจัดงบประมาณจ่ายเงินโบนัสให้แก่ข้าราชการ เฉพาะในระดับผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการ ยกเว้นระดับผู้บริหาร เพื่อจูงใจให้ส่วนราชการตั้งใจทำงานและลดค่าใช้จ่าย ซึ่งงบประมาณดังกล่าว ได้จากการจัดเก็บงบประมาณปี 2552 ที่เหลือจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับมอบหมายให้ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ ไปทบทวนหลักการจ่ายโบนัสทั้งระบบให้แก่ข้าราชการ เพื่อให้การจ่ายเงินดังกล่าว มีประสิทธิภาพสูงสุดในปีต่อไป ทั้งนี้ เชื่อว่าการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว จะไม่กระทบกับภาวะเงินเฟ้อ เนื่องจากที่ผ่านมา มีการใช้งบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษมากกว่านี้

นอกจากนี้ นายกฯ ยังกล่าวว่า ครม. มีมติอนุมัติให้เปิดเสรีการนำเข้าพันธุ์ไก่ไข่ โดยไมจำกัดจำนวน แต่ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 2 ฉบับ ของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ยืนยันว่า ไม่ห่วงว่าจะทำให้ราคาผันผวน เนื่องจากมีกลไกตลาดในการดูแล เช่น การลดอายุแม่ไก่ ขณะเดียวกัน มั่นใจว่าปริมาณการนำเข้าแม่ไก่ในปีนี้ จะเป็นไปตามที่มีการยื่นเรื่องขอไว้ เนื่องจากที่ผ่านมา 6 เดือน มีการนำเข้าแม่ไก่เกินไปแล้วกว่าครึ่ง ส่วนการปรับโครงสร้างการทำงานของ คณะกรรมการพัฒนาพันธุ์ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Boardนั้น นายกฯ ระบุว่า ต้องรอผลสรุปการศึกษาจาก ม.เกษตรศาสตร์ ที่ได้มีการอนุมัติกรอบเวลาดำเนินการ 60 วัน นับจากที่ ครม. มีมติไปในสัปดาห์ที่แล้ว