อดีตขุนคลัง ค้านขึ้นภาษีแนะปรับโครงสร้าง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. กรณี รัฐบาลมีแนวคิดปรับโครงสร้างภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ว่า การปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีจำเป็นต้องศึกษาอย่างรอบคอบว่า จะส่งผลกระทบต่อใครบ้าง เพราะต้องจ่ายภาษีในอัตราเดียวกัน ทั้งผู้ที่มีรายได้น้อยและรายได้สูง ดังนั้น การขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ควรต้องดูด้วยว่า มีอะไรชดเชยให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือไม่ และจะดำเนินการจัดเก็บอย่างไร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

โดยภาษีหลักที่รัฐจัดเก็บอยู่ในขณะนี้ มีหลายประเภท นอกเหนือจาก ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ยังมีภาษีนิติบุคคล ภาษีสรรพสามิต ซึ่งหากจะมีการปรับภาษี เพื่อหารายได้เข้ารัฐ จะต้องดูในมิติของโครงสร้างภาษีทั้งหมดด้วยว่า ทำอย่างไรจึงจะมีโครงสร้างการจัดเก็บที่เป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม ตนมองว่า ขณะนี้ ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ในการปรับโครงสร้างภาษี เนื่องจาก ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และวิกฤติเศรษฐกิจโลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย