นักวิชาการแนะรอศก.ฟื้นตัวก่อนขึ้นVAT

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยผ่านรายการ เปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เอ็มบี แชนแนล ถึงกรณีที่รัฐบาลมีแนวคิดปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีว่า ขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ในการปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT โดยเพิ่มอัตราการจัดเก็บอีก ร้อยละ 1 จากปัจจุบันที่จัดเก็บในอัตรา ร้อยละ 7 เนื่องจาก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้ง เศรษฐกิจไทย ค่อนข้างเปราะบาง ประเทศแถบยุโรปประสบปัญหาวิกฤติการเงิน ขณะที่ เศรษฐกิจอเมริกา ฟื้นตัวขึ้นแบบไม่ชัดเจน โดยมองว่า ระยะเวลาที่เหมาะสม ในการขึ้นอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ควรรอให้แน่ใจก่อนว่า เศรษฐกิจฟื้นตัวจริง

นายสมชาย ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นโยบายรัฐสวัสดิการ ทำให้ให้รัฐบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งดูจากหนี้คงคลัง ในขณะนี้อยู่ที่ ร้อยละ 12.3 ถือว่ายังไม่น่าเป็นห่วง แต่ในระยะกลาง และ ระยะยาว อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ดังนั้น รัฐจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการ ทางการคลัง ในการจัดหารายได้เพิ่ม