ทอท. เผย ยอดผู้โดยสารสุวรรณภูมิปกติแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ร.ท.ณรงค์ชัย ถนัดช่างแสง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ) บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2553 ซึ่งเริ่มเมื่อเดือน ต.ค. 2552 - มิ.ย. 2553 มียอดรวมผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งสิ้น 32,244,566 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 24,378,206 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.25 ในขณะที่ผู้โดยสารในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.18 จากจำนวนเที่ยวบินรวม 196,793 เที่ยวบิน ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.34 ส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวของเที่ยวบินภายในประเทศ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.11

สำหรับจำนวนผู้โดยสารในช่วง 9 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2553 มีจำนวน 8,632,606 คน เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 6,654,685 คน ผู้โดยสารภายในประเทศ 1,977,921 คน ลดลงร้อยละ 5.80 โดยผู้โดยสารในประเทศลดลงร้อยละ 10.55 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จำนวนผู้โดยสารเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จากที่เคยลดลงเหลือ วันละ 50,000-60,000 คนต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 1 แสนคนต่อวัน