ส.ไทยบริการท่องเที่ยวชงครม.ของบเยียวยา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 13 ก.ค.นี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เตรียมเข้าไปรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวในภาพรวมต่อที่ประชุม รวมถึงเสนอมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง หลังที่ประชุมให้กลับไปปรับปรุงรายละเอียด โดยจะเสนอของบประมาณในวงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็นสองก้อน ก้อนละ 5,000 ล้านบาท สำหรับการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อย ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรง และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ โดยยอมรับว่า มาตรการเยียวยามีความล่าช้า กฎระเบียบยังไม่มีความชัดเจน ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวในปัจจุบันถือว่า ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 10 จากเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ส่วนการที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย มีชุดที่มี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานนั้น นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว มองว่า เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องดำเนินการ และเห็นด้วยที่รัฐจะลงมือกระทำดีกว่าไม่ได้ดำเนินการ
อะไรเลย