พยุงศักดิ์ยันทำงานเต็มที่แก้มาบตาพุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. ในฐานะ อดีตคณะกรรมการ 4 ฝ่าย แก้ไขปัญหามาบตาพุด เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. กรณีที่ประชุมคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ยังไม่ได้ข้อสรุป 18 ประเภทกิจการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการ 4 ฝ่ายฯ ทำงานอย่างเต็มที่ และครบถ้วนแล้ว จากการรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน ก่อนสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งหากจะมีการแก้ไขรายละเอียดใหม่ ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี เพราะคณะกรรมการ 4 ฝ่ายฯ ได้ประกาศยุติการทำหน้าที่ลงไปแล้ว หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประชุมร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุป 18 ประเภทกิจการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง และต้องปฏิบัติตาม มาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ โดยมี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานการประชุม กล่าวหลังจากปิดการประชุมว่า ที่ประชุมไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เนื่องจาก ข้อมูลยังไม่ครบ และมอบหมายให้คณะกรรมการฯกลับไปศึกษาในรายละเอียด โดยจะเรียกประชุมรอบใหม่ให้เร็วที่สุด