พณ.ย้ำคาร์ฟูร์ยันไม่ถอนลงทุนในไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้บริหารสูงสุดของห้างคาร์ฟู ในประเทศไทย ยืนยันว่า ยังไม่ได้ถอนการลงทุนออกจากประเทศไทย ซึ่งตนได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ของไทยในฝรั่งเศส ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากคาร์ฟูร์เป็นนักลงทุนรายใหญ่ หากมีการถอนการลงทุนอาจกระทบต่อการจ้างงานในประเทศได้ โดยในขณะนี้ตนได้ย้ำทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันว่า ประเทศไทยสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ และไม่ได้กีดกันการค้าจากประเทศใดเป็นพิเศษ

แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของห้างคาร์ฟูร์ในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับบริษัทแม่ในฝรั่งเศส หากมีการขยายกิจการ เชื่อว่าจะมีบริษัทในประเทศไทยพร้อมเข้าซื้อได้ทันที เพราะธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย มีมูลค่าทางการค้าสูง ถึงปีละ 1.4 ล้านล้านบาท โดยคาร์ฟูร์มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 4 ในประทศไทย แต่เป็นอันดับ 1 ใน สหภาพยุโรป และเป็นอันดับ 2 ของโลก