โฆสิต มั่นใจ GDP ปี53 ขยายตัว 6%

โฆสิต มั่นใจ GDP ปี53 ขยายตัว 6%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) มั่นใจว่า เศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะเติบโตได้ร้อยละ 6 ซึ่งสอดคล้องกับการที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ ส่วนปีหน้าจะเติบโตได้ร้อยละ 7 ตามที่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ คาดการณ์ไว้หรือไม่นั้น ยังไม่แน่ใจ เนื่องจาก การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา ยังติดขัดจากปัญหาการชุมนุมทางการเมือง และกฎระเบียบการลงทุนในพื้นที่มาบตาพุด อย่างไรก็ตาม มองว่า เสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทย ยังมีความเข้มแข็ง ไม่มีปัญหาอัตราเงินเฟ้อ ฐานะการคลังดี ดุลบัญชีการค้า และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล

ส่วนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีหน้า นายโฆสิต มองว่า ขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนของภาคเอกชนเป็นหลัก และการแก้ไขปัญหาการลงทุน ในพื้นที่มาบตาพุด ส่วนปัญหาหนี้สินในยุโรปนั้น หากไม่ลามถึงสถาบันการเงินเชื่อว่า จะไม่เป็นปัญหา