กกต.จัดปฏิญาณตนผู้สมัคร ส.ส. เขต 6 กทม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการการเลือกตั้งสมานฉันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง จัดขึ้น ณ ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ในวันนี้โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) ได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 6 ทั้ง 6 คน เข้าปฏิญาณตน และรับฟังข้อกฎหมายที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดย นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารงานเลือกตั้ง จะเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ในเวลา 09.15 น. จากนั้น จะมีการบรรยายพิเศษ เน้นย้ำข้อควรปฏิบัติและข้อควรละเว้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และผู้สมัครทั้งหมดและร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนและลงนามในแผ่นป้ายการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในเวลาต่อมา และจากนั้น ในช่วงบ่าย ก็จะมีการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วย