นายกเผยคกก.4ฝ่ายสิ่งแวดล้อมยังไม่สรุปผล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ เรื่องที่คณะกรรมการ 4 ฝ่าย ที่มี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ได้จัดทำและเสนอต่อตน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีประกาศโครงการ ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ที่มีจำนวน 18 กิจการ เนื่องจากมีรายละเอียดจำนวนมาก ซึ่งต้องให้คณะกรรมการ นำกลับไปดูรายละเอียดก่อน ที่จะมีการหารือนัดพิเศษอีกครั้งหนึ่ง